Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učíme se ve 3. třídě

3. 2. 2021

3. 2. 2021

Milí žáci, 

Učíme se čísla 11 - 20,  procvičujeme otázky a krátké odpovědi.

 • opakujte si čísla 11 - 20
 • vypracujte cv.2 na str.41 v pracovním sešitě
 • podle učebnice na str.35 si procvičujte otázky př. Have you got a big blue ball?
 • učte se odpovídat   Yes, I have.  No, I haven´t.

 

Otázka:

 Have you got a ball?           Máš míč?  

Have you got a bike?           Máš kolo?

 

Krátké odpověď:                Yes, I have.          Ano, mám.

                                              No, I haven´t.     Ne, nemám.

Zde je hra na procvičování čísel:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-11-20

Hodně zdaru při učení!

M.S.

 

 

 

 

 

 

27.1. 2021

Milí žáci,

začali jsme se učit Unit 3 At the park. Do pondělí 1. 2. udělejte tyto úkoly:

 • Učte se slovíčka z učebnice na str.32. Písničku ´ I´ve got a ball ´ najdete na CD v pracovním sešitě track 13.
 • Poslechněte si příběh CD track 31 a učte se příběh číst. Příběh najdete v učebnici na str. 33 - Let´s play football.
 • Projděte si mluvnici Sloveso ´have got´ níže. Říkejte si věty př. I´ve got a ball/ a bike/ a kite / a skateboard.....atd.  
 • Slovíčka hraček se učte i psát.

Hezký týden!smiley

M.S.

Sloveso ´have got´

Kladná věta:

I have got….             Já mám…..              I have got -   I´ve got

I have got a ball.     Já mám míč.

I´ve got a kite.         

 

Otázka:

 Have you got a ball?           Máš míč?  

Have you got a bike?           Máš kolo?

 

Krátké odpověď:                Yes, I have.          Ano, mám.

                                              No, I haven´t.     Ne, nemám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.1. 2021

Milí žáci, 

dokončili jsme Unit 4, proto si zopakujte všechnu mluvnici, kterou jsme probírali.

 • V pracovním sešitě vypracujte na str. 39 Quizzy´s Questions  
 • Peníze -  Money

  How much is it?                 Kolik to stojí?

  How much is the book?    Kolik stojí kniha?

  It´s  5 pounds.                     Stojí  pět liber.

 • Prostý čas přítomný

  Vyjádření toho, co mám nebo nemám rád.

   

  Kladná věta  +

  I like  chocolate.               Mám rád čokoládu.

  Záporná věta  -

  I don´t like cheese.           Nemám rád sýr.

   

  Otázka   ?          Tvoří se pomocí pomocného slova  - Do.

  Do you like …..?                 Máš rád ?

  Do you like  cakes?           Máš rád dorty?

   

  Krátké odpověď:                 Yes, I do.                 Ano, mám.

                                                 No, I don´t.            Ne, nemám.

   

   

  Nabízení jídla kamarádovi:

  Do you want..….                              chceš/ chcete…………

  Do you want chocolate?               Chceš čokoládu?

   

  Jak slušně odpovědět:

  Kladná odpověď:         Yes, please.            Ano, prosím.

  Záporná odpověď:      No, thanks.             Ne, děkuji.

                                      No, thank you.

   

Hezký týden!smiley

M.S. 

 

 

 

13. 1. 2021

Milí žáci,

 • do soboty 16.1. vypracujte domácí úkol . který najdete v Teams v zadání
 • dále učte se číst email od Grega v učebnici na str. 29
 • zopakujte si, jakými penězi se platí v Anglii a naučte se následující fráze 

Peníze -  Money

How much is it?                 Kolik to stojí?

How much is the book?    Kolik stojí kniha?

It´s  5 pounds.                     Stojí  pět liber.

 

Hodně zdaru při učení!smiley

M. S.

 

 

4. 1. 2021

 

Milí žáci,

opět jsem zahájili distanční výuku. Dnes jsme společně celá skupina pobrali, jak se tvoří otázky v přítomném čase prostém pro 1. a 2. osobu jednotného čísla. Jednoduše  jsme se ptali, jaké potraviny máme rádi a odpovídali jsme na otázky.

Do příští online hodiny si projděte následující mluvnici. Budeme ji procvičovat. 

Skupina A má angličtinu ve středu 2. hodinu.

Skupina B má angličtinu ve čtvrtek 4. hodinu.

Prostý čas přítomný

Vyjádření toho, co mám nebo nemám rád.

 

Kladná věta  +

I like  chocolate.               Mám rád čokoládu.

Záporná věta  -

I don´t like cheese.           Nemám rád sýr.

 

Otázka   ?          Tvoří se pomocí pomocného slova  - Do.

Do you like …..?                 Máš rád ?

Do you like  cakes?           Máš rád dorty?

 

Krátké odpověď:                 Yes, I do.                 Ano, mám.

                                               No, I don´t.            Ne, nemám.

 

 

Nabízení jídla kamarádovi:

Do you want..….                              chceš/ chcete…………

Do you want chocolate?               Chceš čokoládu?

 

Jak slušně odpovědět:

Kladná odpověď:         Yes, please.            Ano, prosím.

Záporná odpověď:      No, thanks.             Ne, děkuji.

                                    No, thank you.

 

 

 

 

Učivo na týden 23. 11. - 27. 11. - distanční výuka

 

Milí žáci, 

tento týden opakujeme určování barvy předmětů a učíme se popisovat oblíbenou hračku, napsat email Gregovi a číst email od Grega.

Domácí úkol 1. hodina:

 • Naučte se ptát na oblíbenu hračku a odpovídat na tuto otázku. Naučte se popisovat hračku. Viz. věty níže - Toys.
 • Otevřete si učebnici na str.21  a naučte se číst email od Grega. 

 

Toys  - Hračky

What´s your favourite toy?              Jaká je tvoje oblíbená hračka?

My favourite toy is a robot.            Moje oblíbená hračka je robot.

My favourite toy isn´t a …….              Mojí oblíbenou hračkou není…

 

Popis hračky:

It´s red.    It is red.                                      Je červený.

It isn´t  blue.                                                 Není modrý.

It  isn´t …….                                                   To není …….

It  can……………..                                            Umí ……

It can  walk.                                                  Umí  chodit.

It can say ´Hello´.                                        Umí říci ´Ahoj´.

 

Domácí úkol 2. hodina:

 • V pracovním sešitě na str.24 napište email Gregovi. Nakresli robota a popiš ho v emailu Gregovi.
 • Nezapomeň  na slovíčka.    from - od, to - komu, pro koho, v úvodní části emailu.  I like your robot. - Líbí se mi tvůj robot. Do you like this robot? -  Líbí se ti tento robot?
 • V emailu použij některá z těchto slov:   a doll, a lorry, a car, a robot, a train, a dinosaur, red, blue yellow, black, brown, orange, pink, purple, email.
 • Svůj email Gregovi nám ve škole přečtete.

 

Hodně zdaru v učení! smiley

M.S.

 

 

 

Učivo na týden 16. 11. - 20. 11. - distanční výuka

 

Milí žáci,

tento týden se učíme nové příkazy a určovat barvu předmětů. Opakujeme také otázky a krátké odpovědi.

Domácí úkol 1. hodina:

 • V pracovním sešitě vypracujte na str.21 cv.2. 
 • V pracovním sešitě str. 22 cv. 1 a 2. Slovíčka si říkejte nahlas - a yellow train, a red robot, a pink doll, a green dinosaur.

Domácí úkol 2. hodina:

 • V učebnici na str.18 najdeš příkazy. uč se je říkat a psát. Každý příkaz sialespoň 5x napiš na papír.   Stand up - postav se, hands up - ruce nahoru, hands down - ruce dolů, turn around - otoč se, touch your head- dotkni se své hlavy, sit down - posaď se, tell me - řekni mi.

 

Hodně zdaru při učení!wink

M.S.

 

Učivo na týden 9. 11. - 13. 11. - distanční výuka

Milí žáci, 

proběhly naše první hodiny online výuky a musím vás pochválit za účast a aktivní spolupráci.

Tento týden se učíme poznávat hračky, psát slovíčka,  ptát se a odpovídat na otázky.  Opakujte si učivo z minulého týdne a vypracujte úkoly tohoto týdne.

Opakování z minulého týdne. 

Přelož do angličtiny tyto věty: 

Odkud Jsi?

Odkud je Věra?  Odkud je Petr?  Odkud je ona? Odkud je on?

Já jsem z České republiky.

Ona je z  Indie.

On je z USA.

Pavel je z Austrálie.

 

Zde je řešení: 

Where are you from?

Where is Věra from?  Where is Petr from?  Where is she from? Where is he from?

I am from the Czech republic.

She is from India.

He is from the USA.

Pavel is from Australia.

 

Zde je učivo a domácí úkol na tento týden:

 

 Mluvnice z online hodiny:

Sloveso ´to be´ ve 3. os. j. č.

Kladná věta:              

              It is a doll.                     To je panenka.

Záporná věta: 

            It is not a doll.               To není panenka.  

            It isn´t a doll.           is not = isn´t                                                

Otázka:

           Is it a doll?                    Je to panenka?   

 

Domácí úkol - 1. hodina

 • Procvičujte otázky a odpovědi. Otevři si učebnici na str. 16, ukazuj na hračky a ptej se a odpovídej anglicky.

What´s this?                               Co je to?

                        It´s a car.                     To je auto.

Is it a robot?                               Je to robot?

                        No, it isn´t.                    Ne, není.

                        Yes, it is.                        Ano, je.

 • V pracovním sešitě na str. 18 vypracuj cvičení 2. Uč se psát slovíčka anglicky.

Domácí úkol  - 2. hodina

 • V pracovním sešitě na str.19 cv. 2. Napiš krátké odpovědi Yes, it is nebo No, it isn´t.
 • V pracovním sešitě na str. 20 cv. 3. Přečti si zadání, prohlédni si obrázky, vyber v  šedém rámečku větu a napiš ji do správné bublinky.
 • Otevři si učebnici na str.17, poslechni si CD  track 29 Is it a car?   Uč se číst příběh.

 

Hezký týden!wink

M.S.

 

 

 

 

Učivo na týden od 2.11. - 6. 11. - distanční výuka.

Milí žáci,

doufám, že se vám všem daří dobře a  také nezapomínáte na procvičování angličtiny. Tento týden zahájíme online výuku přes Teams. 

První hodinu budeme mít celá skupina ve čtvrtek 5. 11. v 10:55 h. Od příštího týdne budete rozděleni do dvou skupin. Skupina A bude mít online angličtinu v pondělí od 9:00 a skupina B ve čtvrtek v 10: 55 h.

Přihlašovat se budete přes kalendář v aplikaci Teams.

 

 • Nauč se otázky a odpovědi.

Where are you from?                                Odkud jsi?

                          I´m from the Czech Republic.                   Jsem z České republiky.

Where is she  from?                                   Odkud je ona?

                          She is from Canada.                                   Ona je z Kanady.

Where is he from?                                     Odkud je on?

                          He is from the USA.                                   On je z USA.

 

 • Nauč se názvy států z učebnice str. 12.

 

 • Naučte se názvy hraček  z Unitu 2 v učebnici na str. 16.

s://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_02/picturedictionary_02_01?cc=global&selLanguage=en

 • Vezmi si sešit a uč se psát anglicky názvy hraček, každé slovíčko napiš 5x.
 • Vypracuj tato cvičení:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/lekce2?cc=cz&selLanguage=cs

 

Hodně zdaru při učení!

Uslyšíme se ve čtvrtek. wink

 

M.S.

 

 

Učivo na týden od 19.10. - 23. 10. - distanční výuka.

 • V pracovním sešitě vypracuj cv. 2 na str.11.
 • Zopakuj si názvy školních potřeb a nauč se slovíčka psát. Vezmi si CD, které máš v pracovním sešitě,  track 4  je k říkance v učebnici na str.8.
 • V pracovním sešitě na str.17 si vyzkoušej,  jak ovládáš učivo. Přečti si zadání úkolů, vypracuj je a ohodnoť se.  Ok -v pořádku, Good - dobře, Excellent - výborně
 • V pracovním sešitě str.16 cv. 1, říkej říkanku a vybarvi obrázek. Říkanku najdeš na CD track 6 - Pink and green.
 • Poslechni si i písničku z učebnice str.10. písničku najdeš na CD track 10 Show me something.....( je to opakování). Při říkance ukazuj na předměty v barvě, kterou uslyšíš.

Zde je odkaz na webovou stránku k učebnici, je tam mnoho materiálu k procvičování. Zkopíruj si odkaz a  otevři. bude potřeba povolit Flash - klikni na stránku a mělo by jít jej povolit.

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

 

Unit 2 - další učivo, které byste měli umět.

 • ​Umět napsat slovy názvy školních pomůcek  - viz. učebnice str. 8

 

Hodně zdaru při učení!smiley

M.S

Práce na čtvrtek 15.10. - distanční výuka.

 

 • v pracovním sešitě na str.10 vypracujte cv. 2. Potom si vezměte papír a zkuste si napsat anglicky barvy bez koukání do sešitu. Dokážete to?
 • Dokážete napsat slovy čísla 1 - 10?

 

 

 

 

 

Milí žáci,

 

už máte za sebou několik hodin angličtiny ve 3. třídě. Dokončili jsme Unit 1, kde jsme se učili pozdravy,  jak se představit  a seznámili  jste se s novými  slovíčky.  Slovíčka se učíme číst i psát,  proto je důležitá pravidelná příprava a plnění domácích úkolů.

Po probrání  každého  Unitu si zkontrolujte zda probranou látku  ovládáte.  Slovíčka se učte s tužkou v ruce.

Zde je přehled učiva, které byste už měli umět :

 

Unit 1

 

·         Umím pozdravit a rozloučit se. Hello! Hi!  Godbye!  Bye! See you tomorrow!  Good morning!

·         Umím se zeptat na jméno.  What´s  your  name?

·         Umím se představit.  My name is ……I´m ......

·         Rozumím pokynům: Stand up. Sit down.

·         Umím čísla 1 - 10, říkat i napsat. 

Umím se zeptat, jak se máš a odpovědět.  How are you? I´m fine, thank you.  I´m OK. I´m very well.

Umím se zeptat - Who ´s this?   I´s  Polly.

 

Unit 2

​Umím vyjmenovat a napsat školní pomůcky - učebnice str. 8.

Umím si půjčit různé věci - Can I borrow your pen, please? Yes, here you are. Thank you.

Umím anglicky vyjmenovat a napsat barvy. Učebnice str. 10

Umím se zeptat, jakou barvu mají různé předměty.  What colour is the pen? What colour is the.....?

​​​

Přeji vám,  ať se vám v učení daří .

Marie Sauerová